Dokument EU 6949/17

Doporučení Komise ze dne 7.3.2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
/kód dokumentu 6949/17, C(2017) 1600 final/

Přílohy dokumentu

e0694917cs.pdf
e0694917cs.docx (Dokument DOCX, 125 KB)ISP (příhlásit)