Dokument EU 6875/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích dosažených při provádění programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkajících se Bulharska, Slovenska a Litvy v roce 2019 a v předcházejících letech
/kód dokumentu 6875/20, COM(2020) 82 final/

Přílohy dokumentu

e0687520cs.pdf
e0687520cs.docx (Dokument DOCX, 3 MB)ISP (příhlásit)