Dokument EU 6128/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě
/kód dokumentu 6128/20, COM(2020) 54 final/

Přílohy dokumentu

e0612820cs.pdf
e0612820cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)ISP (příhlásit)