Dokument EU 6099/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a na 102. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace k přijetí změn přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí, změn kapitoly II-1 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a změn v Mezinárodním předpisu o bezpečnosti plavidel používajících plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí
/kód dokumentu 6099/20, COM(2020) 58 final/

Přílohy dokumentu

e0609920cs.pdf
e0609920cs.docx (Dokument DOCX, 105 KB)
e0609920cs-co01.pdf (Dokument PDF, 226 KB)
e0609920cs-co01.docx (Dokument DOCX, 52 KB)ISP (příhlásit)