Dokument EU 6000/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II))
/kód dokumentu 6000/19, COM(2019) 32 final, 2019/0022(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0600019cs.pdf
e0600019cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e0600019cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 453 KB)
e0600019cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 97 KB)ISP (příhlásit)