Dokument EU 5988/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2017
/kód dokumentu 5988/19, COM(2019) 37 final/

Přílohy dokumentu

e0598819cs.pdf
e0598819cs.docx (Dokument DOCX, 114 KB)ISP (příhlásit)