Dokument EU 5953/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro energetickou účinnost
/kód dokumentu 5953/20, COM(2020) 38 final/

Přílohy dokumentu

e0595320cs.pdf
e0595320cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)
e0595320cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 433 KB)
e0595320cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 96 KB)ISP (příhlásit)