Dokument EU 5949/20

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o všeobecném systému preferencí za období 2018–2019
/kód dokumentu 5949/20, JOIN(2020) 3 final/

Přílohy dokumentu

e0594920cs.pdf
e0594920cs.docx (Dokument DOCX, 428 KB)ISP (příhlásit)