Dokument EU 5947/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
/kód dokumentu 5947/18, COM(2018) 65 final/

Přílohy dokumentu

e0594718cs.pdf
e0594718cs.docx (Dokument DOCX, 127 KB)
e0594718cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 465 KB)
e0594718cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 94 KB)ISP (příhlásit)