Dokument EU 5927/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění makroregionálních strategií EU
/kód dokumentu 5927/19, COM(2019) 21 final/

Přílohy dokumentu

e0592719cs.pdf
e0592719cs.docx (Dokument DOCX, 556 KB)ISP (příhlásit)