Dokument EU 5925/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii
/kód dokumentu 5925/19, COM(2019) 13 final/

Přílohy dokumentu

e0592519cs.pdf
e0592519cs.docx (Dokument DOCX, 146 KB)
e0592519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 470 KB)
e0592519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 90 KB)ISP (příhlásit)