Dokument EU 5861/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva z roku 2019 předkládající statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech Evropské unie v letech 2015-2017
/kód dokumentu 5861/20, COM(2020) 16 final/

Přílohy dokumentu

e0586120cs.pdf
e0586120cs.docx (Dokument DOCX, 1 MB)ISP (příhlásit)