Dokument EU 5858/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely v členských státech Evropské unie
/kód dokumentu 5858/20, COM(2020) 15 final/

Přílohy dokumentu

e0585820cs.pdf
e0585820cs.docx (Dokument DOCX, 143 KB)ISP (příhlásit)