Dokument EU 5849/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení procesu přistoupení - Přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
/kód dokumentu 5849/20, COM(2020) 57 final/

Přílohy dokumentu

e0584920cs.pdf
e0584920cs.docx (Dokument DOCX, 103 KB)ISP (příhlásit)