Dokument EU 5817/20

Sdělení Komise - Přezkum správy ekonomických záležitostí: zpráva o používání nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady 2011/85/EU
/kód dokumentu 5817/20, COM(2020) 55 final/

Přílohy dokumentu

e0581720cs.pdf
e0581720cs.docx (Dokument DOCX, 130 KB)ISP (příhlásit)