Dokument EU 5459/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
/kód dokumentu 5459/18, COM(2018) 22 final/

Přílohy dokumentu

e0545918cs.pdf
e0545918cs.docx (Dokument DOCX, 130 KB)ISP (příhlásit)