Dokument EU 5256/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
/kód dokumentu 5256/19, COM(2018) 853 final, 2018/0429(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0525619cs.pdf
e0525619cs.docx (Dokument DOCX, 96 KB)
e0525619cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 516 KB)
e0525619cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 91 KB)ISP (příhlásit)