Dokument EU 5027/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XI a článku 66a služebního řádu
/kód dokumentu 5027/19, COM(2018) 830 final/

Přílohy dokumentu

e0502719cs.pdf
e0502719cs.docx (Dokument DOCX, 214 KB)ISP (příhlásit)