Dokument EU 5026/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování přílohy XII služebního řádu
/kód dokumentu 5026/19, COM(2018) 829 final/

Přílohy dokumentu

e0502619cs.pdf
e0502619cs.docx (Dokument DOCX, 150 KB)ISP (příhlásit)