Dokument EU 15848/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
/kód dokumentu 15848/18, COM(2018) 891 final, 2018/0435(COD)/

Přílohy dokumentu

e1584818cs.pdf
e1584818cs.docx (Dokument DOCX, 107 KB)ISP (příhlásit)