Dokument EU 15160/16

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Defence Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán evropské obrany
/kód dokumentu 15160/16, COM(2016) 950 final/

Přílohy dokumentu

e1516016cs.pdf
e1516016cs.docx (Dokument DOCX, 217 KB)ISP (příhlásit)