Dokument EU 14814/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2016–2018) (čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014)
/kód dokumentu 14814/19, COM(2019) 601 final/

Přílohy dokumentu

e1481419cs.pdf
e1481419cs.docx (Dokument DOCX, 112 KB)
e1481419cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 420 KB)
e1481419cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 88 KB)ISP (příhlásit)