Dokument EU 14811/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
/kód dokumentu 14811/19, COM(2019) 598 final/

Přílohy dokumentu

e1481119cs.pdf
e1481119cs.docx (Dokument DOCX, 110 KB)ISP (příhlásit)