Dokument EU 14779/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation Capacity for credit institutions and investment firms - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků
/kód dokumentu 14779/16, COM(2016) 851 final, 2016/0361 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1477916cs.pdf
e1477916cs.docx (Dokument DOCX, 144 KB)
e1477916cs-co01.pdf (Dokument PDF, 214 KB)
e1477916cs-co01.docx (Dokument DOCX, 61 KB)
e1477916cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 443 KB)
e1477916cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 120 KB)ISP (příhlásit)