Dokument EU 14759/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficientů použitelných na tyto odměny a důchody v roce 2019
/kód dokumentu 14759/19, COM(2019) 617 final/

Přílohy dokumentu

e1475919cs.pdf
e1475919cs.docx (Dokument DOCX, 100 KB)
e1475919cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1475919cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 118 KB)ISP (příhlásit)