Dokument EU 13590/18

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2019 - Delivering what we promised and preparing for the future - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2019 - Splnění našich slibů a příprava na budoucnost
/kód dokumentu 13590/18, COM(2018) 800 final/

Přílohy dokumentu

e1359018cs.pdf
e1359018cs.docx (Dokument DOCX, 107 KB)
e1359018cs-ad01re01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1359018cs-ad01re01.docx (Dokument DOCX, 159 KB)
e1359018cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1359018cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 156 KB)ISP (příhlásit)