Dokument EU 13489/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán na podporu ochrany veřejných prostor
/kód dokumentu 13489/17, COM(2017) 612 final/

Přílohy dokumentu

e1348917cs.pdf
e1348917cs.docx (Dokument DOCX, 137 KB)ISP (příhlásit)