Dokument EU 13035/10

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programu "Forest Focus" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství ("Forest Focus") - Závěrečná zpráva
/kód dokumentu 13035/10, KOM(2010) 430 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1303510cs.docISP (příhlásit)