Dokument EU 12848/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o využívání ionizujícího záření v lékařství a zajištění dodávek radioizotopů pro nukleární medicínu
/kód dokumentu 12848/10, KOM(2010) 423 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1284810cs.docISP (příhlásit)