Dokument EU 12843/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/031 DK/Linak, Dánsko)
/kód dokumentu 12843/10, KOM(2010) 417 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1284310cs.docISP (příhlásit)