Dokument EU 12841/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Dánsko)
/kód dokumentu 12841/10, KOM(2010) 416 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1284110cs.docISP (příhlásit)