Dokument EU 12816/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu "Mládež v akci" a na akčním programu v oblasti celoživotního učení (2007-2013)
/kód dokumentu 12816/10, KOM(2010) 426 v konečném znění, 2010/0231 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1281610cs.docISP (příhlásit)