Dokument EU 12794/10

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)
/kód dokumentu 12794/10, KOM(2010) 406 v konečném znění, 2010/0217 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1279410cs.docISP (příhlásit)