Dokument EU 12664/10

Návrh rozhodnutí Rady o ukončení konzultací s Nigerskou republikou podle článku 96 revidované dohody z Cotonou
/kód dokumentu 12664/10, KOM(2010) 394 v konečném znění, 2010/0211 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1266410cs.docISP (příhlásit)