Dokument EU 12617/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH - Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí
/kód dokumentu 12617/17, COM(2017) 566 final/

Přílohy dokumentu

e1261717cs.pdf
e1261717cs.docx (Dokument DOCX, 142 KB)ISP (příhlásit)