Dokument EU 12614/10

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER
/kód dokumentu 12614/10, KOM(2010) 403 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1261410cs.docISP (příhlásit)