Dokument EU 12554/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 140 odst. 8 finančního nařízení o finančních nástrojích podporovaných ze souhrnného rozpočtu dle stavu k 31. prosinci 2016
/kód dokumentu 12554/17, COM(2017) 535 final/

Přílohy dokumentu

e1255417cs.pdf
e1255417cs.docx (Dokument DOCX, 3 MB)
e1255417cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 806 KB)
e1255417cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 172 KB)ISP (příhlásit)