Dokument EU 12536/17

Zpráva Komise Radě, Evropské centrální bance, Evropské radě pro systémová rizika a Evropskému parlamentu o sledování vývoje na trhu EU poskytování služeb povinného auditu subjektům veřejného zájmu podle článku 27 nařízení (EU) 537/2014
/kód dokumentu 12536/17, COM(2017) 464 final/

Přílohy dokumentu

e1253617cs.pdf
e1253617cs.docx (Dokument DOCX, 920 KB)ISP (příhlásit)