Dokument EU 12494/10

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Potvrzení volného pohybu pracovníků: práva a hlavní vývojové změny
/kód dokumentu 12494/10, KOM(2010) 373 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1249410cs.docISP (příhlásit)