Dokument EU 12446/10

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o provádění evropského programu pro kulturu
/kód dokumentu 12446/10, KOM(2010) 390 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1244610cs.docISP (příhlásit)