Dokument EU 12438/10

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
/kód dokumentu 12438/10, KOM(2010) 393 v konečném znění, 2009/0153 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1243810cs.docISP (příhlásit)