Dokument EU 12391/10

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
/kód dokumentu 12391/10, KOM(2010) 381 v konečném znění, 2010/0205 (CNS)/

Přílohy dokumentu

e1239110cs.docISP (příhlásit)