Dokument EU 12263/13

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech
/kód dokumentu 12263/13, COM(2013) 502 final/

Přílohy dokumentu

e1226313cs.docISP (příhlásit)