Dokument EU 12112/18

Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010 - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018
/kód dokumentu 12112/18, COM(2018) 633 final, 2016/0131(COD)/

Přílohy dokumentu

e1211218cs.pdf
e1211218cs.docx (Dokument DOCX, 167 KB)ISP (příhlásit)