Dokument EU 12104/10

Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
/kód dokumentu 12104/10, KOM(2010) 339 v konečném znění, 2010/0186 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1210410cs.docISP (příhlásit)