Dokument EU 12073/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potřebě dočasně vyloučit deriváty obchodované v obchodním systému z oblasti působnosti článků 35 a 36 nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů
/kód dokumentu 12073/17, COM(2017) 468 final/

Přílohy dokumentu

e1207317cs.pdf
e1207317cs.docx (Dokument DOCX, 118 KB)ISP (příhlásit)