Dokument EU 12039/17

Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2017/... ze dne 27. května 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním plnění dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění
/kód dokumentu 12039/17, COM(2017) 499 final, 2017/0229 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1203917cs.pdf
e1203917cs.docx (Dokument DOCX, 116 KB)ISP (příhlásit)