Dokument EU 12037/10

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o obecných zásadách účasti Marockého království v programech Unie
/kód dokumentu 12037/10, KOM(2010) 232 v konečném znění, 2010/0124 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1203710cs.docISP (příhlásit)