Dokument EU 12019/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka
/kód dokumentu 12019/17, COM(2017) 470 final/

Přílohy dokumentu

e1201917cs.pdf
e1201917cs.docx (Dokument DOCX, 191 KB)
e1201917cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 827 KB)
e1201917cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 352 KB)
e1201917cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 492 KB)
e1201917cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 108 KB)ISP (příhlásit)