Dokument EU 11927/10

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení Evropského roku mezikulturního dialogu 2008
/kód dokumentu 11927/10, KOM(2010) 361 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1192710cs.docISP (příhlásit)